กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล สังเกตแลเด็กพิเศษ-ครอบครัวติดโควิด – ข่าวสาร

[ad_1]

กรมสุขภาพจิต ตั้ง รพ.สนามราชานุกูล สังเกตแลเด็กพิเศษ-ครอบครัวติดโควิด สเกล หนึ่งร้อย ที่นอน ด้าน กทม.-พม.- เอกชน ร่วมสนับสนุนจัดตั้ง

เซ็กซี่บาคาร่า

มีดึงดูดบาคาร่า 14 ส.ค. 2564 – พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบที่ a สาม ก็อาจต้องการเด็กและวัยรุ่น ติดเชื้อพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 14 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทย เริ่มต้นมาจากรูปแบบการแพร่ระบาดมาเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัวแทน บนน่าห่วงคือ เด็กพิเศษเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับความรักและความใส่ใจจากคนใกล้ชิดร่วมกับทีมแพทย์ แทงบอลออนไลน์ กรมสุขภาพจิตจึงตั้ง รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว โดยใช้โลกบริเวณโรงเรียนราชานุกูล ทั้งสอง อาคาร เบื้องต้นรองรับผู้ป่วยได้ค่อนข้างน้อย หนึ่งร้อย ที่นอน ถือเป็น รพ.สนามเฉพาะเด็กพิเศษ และครอบครัวแห่งแรกที่ติดเชื้อโควิดแต่จะไม่ต้องการอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ a สาม-สิบสาม ปี แทงบอลออนไลน์ พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ถอยุส่วนลด 60 ปี จัดรูปแบบการรักษาใกล้เคียงกับบ้านให้มากที่สุดทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บนเด็กคุ้นเคย

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า เป็นการประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนประกอบด้วย กทม.สนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ได้ ปกติ Bubble & Sealed ภาคเอกชนสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่าง รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม อาทิโปรแกรมแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบกรองเชื้อระบายอากาศ เครื่องฆ่าเชื้อยูวีซี ประจำห้องเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและฆ่าเชื้อและโปรแกรมครอบครัวแห่งสติเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ

ขณะที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่ ในการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และสวัล่าสุดิการในระหว่างที่เด็กพิเศษและครอบครัวพักรักษาตัว เก็บในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งแผนการให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังหายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อโควิดเดินทาง กลับสู่พื้นที่ใกล้ถึงเคียง

สถาบันราชานุกูลเข้ามาดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กพิเศษร่วมกัไก่ับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ รพ.ราชวิถีบนต้องการบริการแบบพิเศษด้วยการสนับสนุนทีมผู้สังเกตแลรักษามืออาชีพ รวบรวม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ ถอยุรแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประยุกต์สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะกับเด็กพิเศษและติดตามภาพถ่าย เอกซเรย์ปอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่พักรักษาตัวรวมทั้งวางแผนการส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

ของคุณ รพ.สนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 14 ส.ค. เป็นต้นไป ครอบครัวที่ก็อาจต้องการเด็กพิเศษ (สติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก โฟกัสชั่วคราว และบกพร่องการเรียนรู้) บนผลตรวจโควิดด้วย Antigen test kit เป็นบวกสามารถติดต่อสำหรับประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลสนามฯ ได้รับที่ 084-107-8129 , 065-885-0584 และ 097-078-0696

[ad_2]

หนังออนไลน์