มาแล้ว ‘คนละครึ่งเฟส 5’ มาแน่! หลังเฟส 4 ยังเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ์

มาแล้ว ‘คนละครึ่งเฟส 5’ มาแน่

กางกระเป๋ารอ! “คนละครึ่งเฟส 5” หรือเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4” รอบเก็บตก หลังยังมีสิทธิ์เก็บตกอีกกว่า 2.6 ล้านสิทธิ์ คาดได้ความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ
ทั้งนี้ พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.72 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 53,889.99 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาสิโน ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.28 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,116.12 ล้านบาท
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.21 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 352.97 ล้านบาท
โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 48,384.0 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.7 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,036.9 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.23 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม49,420.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 25,104.7 ล้านบาท มังกรฟ้า และรัฐร่วมจ่าย 24,316.2 ล้านบาท

โดยมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 20,417.0 ล้านบาท
ร้านธงฟ้า 8,553.9 ล้านบาท
ร้าน OTOP 2,213.6 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 17,279.6 ล้านบาท
ร้านบริการ 867.7 ล้านบาท
กิจการขนส่งสาธารณะ 89.1 ล้านบาท
โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.58 หมื่นราย

ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,424.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 737.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 687.4 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมีจำนวน 9.23 หมื่นราย

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น เว็บสล็อต ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

ลุ้นคนละครึ่งเฟส 5
อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาและหารือในเชิงนโยบายว่าจะนำสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 ที่เหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ์มาดำเนินการอย่างไร เพราะตอนเปิดลงทะเบียนล่าสุด 1 ล้านสิทธิ ก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน ดังนั้น ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าสิทธิที่เหลืออยู่จะดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*