“ถอดแมสก์” ภูเก็ตประกาศแล้ว ทำได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

ถอดแมสก์

ประเด็น “ถอดแมสก์” ล่าสุด จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งสาระสำคัญคือการถอดหน้ากากได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

ประเด็น “ถอดแมสก์” ล่าสุด จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 ลว. 31 พ.ค.2565 มีผล 1 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งสาระสำคัญคือ การถอดหน้ากากได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในประกาศฉบับดังกล่าว lsm99 ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามสามารถ “ถอดแมสก์” หรือ ถอดหน้ากากได้ ใน 4 เงื่อนไข ดังนี้

1.ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม

2.ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

3.ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4.บริเวณชายหาด สวนสาธารณะหรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*