“บิ๊กป้อง” รับตำแหน่ง “ผบ.ทอ.” เริ่มงานวันนี้เป็นวันแรก

[ad_1]

“บิ๊กป้อง” เริ่มงานแรกหลังรับตำแหน่ง “ผบ.ทอ.” พิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติภาระผูกพันในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

สล็อต joker

วันที่ 1 ต.ค.หกสิบสี่ บนท่าอากาศยานทหาร ทั้งสอง กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ สล็อต joker ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติภาระผูกพันในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้มหึมาโตโตของกองทัพอากาศร่วมในพิธี

โดยมีกำลังพลที่บรรจุทั้งสิ้น มากมายของ 307 ของใครบางคน โดยสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ หรือ ศตส.จชต.ทอ. เคียงข้าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้รับจัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ โดยไม่ก็อาจต้องการการพิจารณาใด ๆแก่กำลังพล ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ รองรับ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ระหว่างวันที่ 17-สามสิบ ก.ย. กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้บัญชาการทหารอากาศ สล็อตแตกง่าย กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่า ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ก็อาจต้องการความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ก็อาจต้องการความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวม และน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้ บรรลุ พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติประวัติโดยไม่ก็อาจต้องการการพิจารณาใด ๆแก่กองทัพอากาศ

อีกทั้งร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยมงาม และนำสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ a สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญ และความเสียสละของทุกคน บนจะไปปฏิบัติภารกิจ ตามวาระในวันนี้ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ บนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษาอำนาจอธิปไตย และความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ความศรัทธา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ก็อาจต้องการส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประสาน สล็อตpg และสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

[ad_2]

หนังออนไลน์