ปิดฉาก “ปารีณา” ศาลฎีกาฟันผิดจริยธรรม พ้น ส.ส.-ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต

ปิดฉากการเมือง “ปารีณา” หมดสิทธิ์เล่นการเมืองอีกตลอดชีวิต

ปิดฉากการเมือง “ปารีณา” “ศาลฎีกา” พิพากษาฝ่าฝืน “มาตรฐานจริยธรรม” ร้ายแรง ปมฟาร์มเลี้ยงไก่บุกรุกป่าใน จ.ราชบุรี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี หมดสิทธิ์เล่นการเมืองอีกตลอดชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 ศาลฎีกา นัดฟังคำพิพากษา คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้ร้อง มี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปัจจุบันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ถูกร้อง กรณีถูกกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในการบุกรุกป่าเพื่อทำฟาร์มเลี้ยงไก่ใน จ.ราชบุรี

ล่าสุด ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ตามที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหา จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี ทันที นับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2562 พร้อมกับสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี

ทั้งนี้เมื่อ น.ส.ปารีณา ถูกสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง lsm99 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ทำให้ น.ส.ปารีณา ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอีกตลอดชีวิต

อนึ่ง เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2565 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายทิวา การกระสัง ทนายความผู้รับมอบอำนาจของ น.ส.ปารีณา ระบุว่า น.ส.ปารีณา จะไม่ไปฟังคำพิพากษาดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่คดีอาญา เป็นเรื่องความผิดจริยธรรม แต่จะมีตนเป็นผู้ไปฟังคำพิพากษาแทน

กรณี น.ส.ปารีณา ถือเป็นนักการเมืองรายแรก ที่ศาลฎีกาจะพิพากษากรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยหากศาลฎีกายกคำร้องจะทำให้ น.ส.ปารีณา กลับเป็น ส.ส.ได้อีกครั้ง หลังจากถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 รวมถึงพ้นจากตำแหน่ง กมธ.งบประมาณฯ ปี 2565 ด้วย

อย่างไรก็ดีหากศาลฎีกาพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามคำร้องของ ป.ป.ช. จะทำให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ทันที และต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมต่อไป นอกจากนี้ต้องรอดูด้วยว่าศาลฎีกาจะมีการพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยหรือไม่ โดยมีโทษกำหนดสูงสุด 10 ปี

ก่อนหน้านี้ ตามทางไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่า ในช่วงปี 2545-2546 นายทวี ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี บิดาของ น.ส.ปารีณา ได้เข้ามาประกอบกิจการเลี้ยงไก่ และระหว่างการครอบครอง ต่อมา น.ส.ปารีณา เข้ามาเป็นผู้ซื้อขายไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบกิจการปศุสัตว์ดังกล่าว เว็บเล่นบาคาร่า แต่ไม่ปรากฏว่าเข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินปฏิรูป แต่กลับมีพฤติการณ์ถือครอง และกระจายการถือครอง ก่อนดำเนินการถือครองในชื่อของ น.ส.ปารีณา อีกครั้ง

ป.ป.ช.จึงเห็นว่า พฤติการณ์ของ น.ส.ปารีณาต้องการหลีกเลี่ยงมิให้ที่ดินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียว ไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

การกระทำของ น.ส.ปารีณา ผู้ถูกกล่าวหา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2562 ข้อ 11 และข้อ 17