มติชนโชว์กำไร 9 เดือน 203.85 ล้าน เอ็มดีชี้ผลปรับยุทธศาสตร์-ออนไลน์พุ่ง

มติชนโชว์กำไร 9 เดือน 203.85 ล้าน เอ็มดีชี้ผลปรับยุทธศาสตร์-ออนไลน์พุ่ง

มติชนโชว์กำไร 9 เดือน 203.85 ล้าน เอ็มดีชี้ผลปรับยุทธศาสตร์-ออนไลน์พุ่ง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. น.ส.ปานบัว บุนปาน สล็อตpg กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด ( มหาชน ) ชี้แจงผลการดำเนินงานของเครือมติชนไตรมาส 3 ปี 2564 ต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า สำหรับไตรมาส 3 ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 186.92 ล้านบาทเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีรายได้รวม 183.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 และสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 680.11 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 499.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.18