ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง “Moderna Booster Dose”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "Moderna Booster Dose"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นารุ่นล่าสุด เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ยกระดับรับมือกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "Moderna Booster Dose"

วัคซีน”Moderna Booster Dose” เป็นวัคซีนที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่กังวลในสายพันธุ์ โอไมครอน (B.1.1.529) ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ Ufabet ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ได้เปิดให้จอง วัคซีนโมเดอร์นา ยกระดับรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ที่เพิ่งอุบัติใหม่ในปี 2565 เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท* จองฉีดพร้อมกันเป็นกรุ๊ป 10 คนต่อรอบ โอนเงินจอง 500 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธันวาคม 2564 จ่ายเมื่อได้รับจัดสรรอีก 610 บาทต่อโดส