วงการแพทย์สูญเสีย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดตับ-รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

วงการแพทย์สูญเสีย! ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดตับ-รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยข่าว การสูญเสีย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

ระบุว่า ศ.นพ.ณรงค์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ จากแพทยสภา Fellow of Hepato-Pancreatic Biliary Surgery and Liver Transplantation Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia ได้รับอนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา จากแพทยสภา

ศ.นพ.ณรงค์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของคนอีสาน นอกจากนี้ ยังทำวิจัยและเขียนหนังสือด้านโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ Betflix

ศ.นพ.ณรงค์ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น (CARI) หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ม.ขอนแก่น

ศ.นพ.ณรงค์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย จากผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การรักษาผู้ป่วย อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รางวัลโล่เกียรติคุณผู้สร้างเครือข่ายบริการร้อย แก่น สาร สินธุ์ (มะเร็งท่อน้ำดี) จากเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข รางวัลนักวิจัยดีเด่น ม.ขอนแก่น รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศัลยแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

การจากไปของ ศ.นพ.ณรงค์จึงถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น คณาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ศ.นพ.ณรงค์ ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่ โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*