สพฐ. ชี้โรงเรียนไม่ควรออกกฏบังคับนร. ปมทำพิธีหน้าเสาธง ร้องเพลงไม่ดัง หักคะแนน

สพฐ. ชี้โรงเรียนไม่ควรออกระเบียบบังคับเด็ก ปมทำพิธีหน้าเสาธง ร้องเพลงไม่ดัง หักคะแนน แนะควรส่งเสริมให้ นร.มีพฤติกรรมเชิงบวก sagaming 

กรณีเพจนักเรียนเลว โพสต์ข้อความระบุว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุรินท์ ออกระเบียบการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน โดยพบว่ามีหมวดลักษณะความผิด ระบุไว้ดังนี้ ไม่กระทำพิธีการทางศาสนาด้วยความเต็มใจ ตัดคะแนน 5 คะแนน ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ ตัดคะแนน 10 คะแนน ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ อย่างดัง ตัดคะแนน 5 คะแนน ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศ ตัดคะแนน 10 คะแนน และกระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ตัดคะแนน 50 คะแนน จนเป็นที่วิพากษ์วิจาณ์ จำนวนมากในโลกออนไลน์นั้น

ล่าสุด วันที่ 9 พฤษาคม 2565 ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จะไปดูรายละเอียดต่อไป เบื้องต้น การออกกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนควรส่งเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียนมากกว่าที่จะออกระเบียบในลักษณะบังคับ และการออกระเบียบโรงเรียนนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย