แชร์สนั่น “สะพานลอยคนละครึ่ง” ไปไม่ถึงหน้าโรงเรียน ชาวบ้านวอนสร้างให้เสร็จ

"สะพานลอยคนละครึ่ง" ไปไม่ถึงหน้าโรงเรียน

แชร์สนั่น “สะพานลอยคนละครึ่ง” ไปไม่ถึงหน้าโรงเรียน ชาวบ้านวอนสร้างให้เสร็จ ผู้ว่าฯ รุดตรวจสอบ พบมีข้อจำกัดด้านโครงสร้าง

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพสะพานลอยคนละครึ่งบนทางหลวงหมายเลข 41 สายชุมพร พัทลุง วันนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 เวียงสระ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบพบว่า สะพานลอยดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเขานิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พบว่า บริเวณดังกล่าวได้มีการก่อสร้างถนน 2 ช่องจราจร เมื่อ พ.ศ. 2519 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2521 เว็บตรง หลังจากนั้นได้ดำเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจร เมื่อปี พ.ศ.2540 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2543 และช่วงบริเวณดังกล่าวได้มีการขยายช่องทางคู่ขนานเมื่อปี 2564 ซึ่งสะพานลอยดังกล่าวได้มีการก่อสร้างพร้อมกับขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร เมื่อปี 2543 อายุการใช้งานผ่านมา 22 ปี จึงมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างในการที่จะต่อความยาวของ สะพานลอยออกไป

อย่างไรก็ดี ในการก่อสร้างทางคู่ขนานนั้น ได้มีการจัดทำทางม้าลายพร้อมป้ายเตือนคนเดินข้ามและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานแล้ว ด้านนายวิชวุทย์ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนหนาแน่นจึงได้มีการขยายทางคู่ขนานเพื่อความสะดวกของประชาชน จึงยังไม่สามารถเชื่อมต่อสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของสะพานเดิม อีกทั้งในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งหลังจากนี้แขวงการทางจะได้เร่งออกแบบการก่อสร้างรวมถึงการของบประมาณมาดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

จากนั้นจึงได้เดินทางไปที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวสะพาน plasma88 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3 และโรงเรียนเวียงสระ ซึ่งมีสะพานลอยเชื่อมต่อทั้งสองฟังอยู่แล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียนทั้งสองโรงเรียนซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันต้องการให้แขวงการทางก่อสร้างโครงหลังคาครอบตัวสะพานเพื่อความสะดวก ในช่วงเวลาที่ฝนตกและแดดร้อนจัด เนื่องจากมีประชาชนใช้กันเป็นจำนวน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้แขวงการทางเร่งดำเนินการหาวิธีการก่อสร้างเพื่อความสะดวกของประชาชนต่อไป