เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง กินเหล้าแก้วเดียวกัน

[ad_1]

เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม – บ้านขุนแม่กอด อ.กัลยาณิวัฒนา กินเหล้าแก้วเดียวกัน ก็ยังมีข้อเสนอคนลำพูนร่วม

slot

เมื่อวันที่ สามสิบ ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นว่า พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ทั้งสอง ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ห้าสิบเจ็ด ราย โดยผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายไทย หดุ 38 ปี ก็ยังมีข้อเสนอโรคประจำตัว คืออย่างแม่นยำ เบาหวาน และไตวาย การติดเชื้อไม่เด็ดขาด และไม่เคยเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 20 ต.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ, วันที่ 24 ต.ค. เหนื่อยมาก slot แขนขาบวม หมดสติจะไม่เป็นหนึ่งในความคิดสึกตัว สมาชิกในครอบครัวจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้เสนอบริการด้านสุขภาพใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยฟื้นคืนชีพ ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นส่งรักษาต่อในห้องไอซียูความดันลบ อาการไม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ยังมีเลยให้เลยการพิจารณาการรักษาแบบประคับประคองเรื่อยมา กระทั่งเสียชีวิตวันที่ ยี่สิบแปด ต.ค.

อีกรายเป็นหญิงไม่กำหนดสัญชาติ หดุ นั่นห้าสิบ ปี ก็ยังมีข้อเสนอโรคประจำตัว คืออย่างแม่นยำ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ ไม่เด็ดขาด และไม่เคยเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 ต.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ และเหนื่อย, วันที่ สิบสาม ต.ค. ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน, วันที่ 24 ต.ค. เหนื่อยมากขึ้น ซึมลง จึงใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์, วันที่ ยี่สิบเก้า ต.ค. ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเสียชีวิต

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของ จ.เชียงใหม่ พบเพิ่ม 394 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย มาจากกรุงเทพฯ a สาม ราย แต่อย่างใด ทั้งสอง ราย และชัยนาท 1 ราย ส่วนที่เหลือ 388 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด แบ่งเป็นการติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า หนึ่งร้อยสิบห้า ราย ยังคงพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ เก็บระหว่างการสอบสวนโรคอีก ห้าสิบแปด ราย

จากคลัสเตอร์เดิมที่เก็บระหว่างการควบคุมโรค 141 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัว อาทิ ตลาดเมืองใหม่ 25 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 18 ราย, หมู่ 7 ต.หางดง อ.ฮอด สิบหก ราย, ตลาดสันป่าข่อย สิบ ราย, ชุมชนย่านช้างคลาน 9 ราย, หมู่ แปด ต.หางดง อ.ฮอด 9 ราย, หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า แปด ราย, บริษัทเชียงใหม่ริมดอย อ.เมืองเชียงใหม่ 5 ราย, วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา สี่ ราย, โรงเรียนนานาชาติ Grace สี่ ราย และในอีกหลายแห่งที่พบเพิ่ม 1-a สาม ราย

เช่นเดียวกับยังมีผู้ติดเชื้ออีก เจ็ดสิบสี่ ราย จากคลัสเตอร์บนก็ยังมีข้อเสนอการระบาดต่อเนื่อง ได้รับแก่ คลัสเตอร์แคมป์คนงาน หมู่ สี่ ต.หนองแฝก อำเภอสารภี 27 ราย, งานแต่งบ้านโป่งสะแยน-ขุนแม่กอด อ.แม่แจ่ม และอ.กัลยาณิวัฒนา สิบสาม ราย, มูลนิธิความหวังที่เต็มเปี่ยม ถนนลอยเคราะห์ 5 ราย, บริษัทกระเบื้องไม้งาม ต.สันกลาง อ.สันกำแพง 5 ราย, ทหารราบบ้านการเคหะ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ สี่ ราย, ตลาดยางเนิ้ง อ.สารภี สี่ ราย

สำหรับคลัสเตอร์กลุ่มตลาด ในส่วนของตลาดเดิมยังคงเป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระหว่างการกักตัว และติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติมอยู่ ส่วนตลาดอื่นๆ บนยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ได้รับแก่ ตลาดยางเนิ้ง ,ตลาดทิพย์เนตร, ตลาดสามแยก และยังพบใหม่อีกหลายตลาด ได้รับแก่ ตลาดบ้านท่อ ตลาดเจริญเจริญ ตลาดมะจำโรง ตลาดป่าบง แห่งละ 1 ราย เป็นผู้บนไม่ยังมีข้อเสนอการพิจารณาประวัติว่าเข้าไปใช้ผู้ข้อเสนอบริการ และเป็นพ่อค้าแม่ค้าในบางตลาด ในช่วงนี้ขอให้ผู้เข้าไปใช้บริการในตลาดต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ ด้านคลัสเตอร์กลุ่มแรงงานต่างด้าว ยังคงมีหลายคลัสเตอร์ บ่อยกว่าไม่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน และในชุมชน

ส่วนการระบาดในชุมชน พบใหม่ในงานแต่งงานที่บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม-บ้านขุนแม่กอด อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกัน เข้าร่วมงานแต่งงานของชนเผ่าปกาเกอะญอ ก็ยังมีข้อเสนอการดื่มสุราแก้วเดียวกัน และพบว่ามีคนจาก อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าร่วมงานด้วย เก็บระหว่างการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง

[ad_2]

หนังออนไลน์