เตรียมเก็บภาษีเหล้า-เบียร์ ยี่ห้อไหนแอลกอฮอล์เยอะเก็บเพิ่มอีก เบียร์ 0% ก็ไม่รอด

เตรียมเก็บภาษีเหล้า-เบียร์ ยี่ห้อไหนแอลกอฮอล์เยอะเก็บเพิ่มอีก เบียร์ 0% ก็ไม่รอด เหตุคนรุ่นใหม่หันมาดื่มกันเยอะ เพื่อลดการบริโภค ดูแลสุขภาพประชาชน

7 ก.ย. 2565 – นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึง โครงสร้างภาษีสินค้า 6 ประเภท ซึ่งจะทำผลการศึกษาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

1. การสนับสนุนการนำเอทานอลบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic)
2. เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (Bio Jet)
3. การปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ที่สามารถรีไซเคิลได้เหลือ 2%
4. เพิ่มพิกัดอัตราภาษีคาร์บอนเครดิต
5. เพิ่มพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า
6. เพิ่มพิกัดภาษีเบียร์ สุรา แอลกอฮอล์ 0%

นายเอกนิติ กล่าวว่า ในส่วนของภาษีเบียร์ จากพฤติกรรมที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเลือกบริโภคเบียร์ 0% มากขึ้น ซึ่งกรมเตรียมกำหนดพิกัดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ขึ้นมา โดยมีอัตราระหว่าง ภาษีเครื่องดื่ม และ ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อภาษีมีผลบังคับใช้ สุรา เบียร์ ที่มีปริมาณสูงกว่ากำหนด จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น เพื่อลดอัตราการบริโภค ดูแลสุขภาพประชาชน เช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้า ต้องมีการกำหนดอัตราภาษี เพื่อให้สามารถควบคุมปราบปราม บุหรี่ไฟฟ้าลักลอบ เป็นการช่วยเหลือสาธารณสุขได้อีกทางหนึ่ง betflix

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะ ต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น มีความตั้งใจกำหนดอัตราให้สูงกว่าเครื่องดื่ม แต่ต่ำกว่าภาษีเบียร์ ถ้าแอลกอฮอล์สูงกว่ามาตรฐานก็ขยับภาษีเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*