เทงบกลางกว่า 2 พันล้านบาท ใช้ฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมภัยพิบัติ

เทงบกลางกว่า 2 พันล้านบาท

ครม. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบฯ ปี 65 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ใน 23 จังหวัด

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 123bet

นางสาวรัชดา กล่าวว่า เพื่อดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด ตามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน 98 รายการ โดยนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม ใช้งบฯ ปี 65 เพื่อซ่อมแซม บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ภายในวงเงิน 2,039.21 ล้านบาท ประกอบด้วย งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง จำนวน 73 รายการ วงเงิน 1,536.30 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด (เชียงราย แพร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลย ศรีสะเกษ) ภาคกลาง 7 จังหวัด (นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี) ภาคตะวันตก 1 จังหวัด (ตาก) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี) และภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร สุราษฏร์ธานี) โดยมีขอบเขตงาน อาทิ ซ่อมแซมสะพานและก่อสร้างสะพานใหม่ ซ่อมแซมดินสไลด์ เป็นต้น

และงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของทางหลวงชนบท จำนวน 25 รายการ วงเงิน 502.91 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด (ชัยภุมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ) ภาคกลาง 6 จังหวัด (นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุโขทัย อ่างทอง และอุทัยธานี) ภาคตะวันตก 1 จังหวัด (ตาก) ภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร ระนอง) โดยมีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ ซ่อมแซมโครงสร้างทางจากอุทกภัย ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย เป็นต้น