เปิดเกณฑ์ ผู้ถือบัตรคนจน ได้รับลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน เผยช่องทางลงทะเบียน

[ad_1]

เปิดเกณฑ์ ผู้ถือบัตรคนจน ได้รับลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน เริ่มต้นจากเดือนต.ค.หกสิบสี่ ถึงเดือนก.ย.หกสิบห้า เผยช่องทางลงทะเบียนสำหรับผู้บนยังไม่เคยได้สิทธิ

ล็อตเตอรี่ออนไลน์

วันที่ 21 ก.ย.หกสิบสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนประชุมครม. ก็เก็บในตลาดมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ก็เก็บในตลาดบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐ เริ่มต้นจากเดือนต.ค.หกสิบสี่ ล็อตเตอรี่ออนไลน์ ถึงเดือนก.ย.หกสิบห้า รวมระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหลักการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ต้องการเลยการพิจารณาผู้ถือบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐ แยกเป็น ลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐ กรณีเพื่อใช้ของไฟฟ้าไม่อดีต นั่นห้าสิบ หน่วยต่อเดือน ติดตามข่าวสาร a สาม เดือน และให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่ก็เก็บในตลาดอยู่ในขณะนี้ ส่วนกรณีเพื่อใช้ของไฟฟ้าเกิน นั่นห้าสิบ หน่วยต่อเดือน ไม่ต้องการเลยการพิจารณาใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยกรณีเพื่อใช้ของเกินวงเงินที่ผู้ที่ได้รับรับเลือก ผู้ก็เก็บในตลาดบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ยิ่งใหญ่ 1.9 ล้านครัวเรือนโดยประมาณ

ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้านั้น ผู้ถือบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัใหม่ที่สุดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

ขณะที่การลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัใหม่ที่สุดิการแห่งรัฐ หวยออนไลน์ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน ร้อย บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีบนใช้น้ำประปาเกิน ร้อย บาท อย่างไรก็ตามต่ำกว่า 315 บาท ผู้ก็เก็บในตลาดบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน ร้อย บาท และจะต้องชำระส่วนที่อดีต ร้อย บาท ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามหากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับรับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา100 บาท โดยผู้ก็เก็บในตลาดบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ โดยผู้ก็เก็บในตลาดบัตรฯ บนไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้รับบนสำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯเพื่อยืนยันตัวตน

[ad_2]

หนังออนไลน์