เผย ต้นหอม ปรับราคากิโลละ 10 บาท น้ำมันปาล์ม ขึ้นอีกขวดละ 1 บาท

เผย ต้นหอม ปรับราคากิโลละ 10 บาท น้ำมันปาล์ม ขึ้นอีกขวดละ 1 บาท

7 มิ.ย. 2565 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาอาหารสด ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการค้าภายใน ประจำวันที่ 6 มิ.ย. พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นเดือนหรือสัปดาห์ก่อน ALLBET

ต้นหอม มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 10 บาท/ก.ก. เป็น 105-110บาท/ก.ก. เนื่องจากมีพายฝนตกสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำมันปาล์มสำเร็จรูป บรรจุขวด 1 ลิตร ยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 1 บาท ต่อขวด เป็น 68-70 บาท /ขวด