โฆษกฯ เผย น้ำมันแพงเพราะราคาตลาดโลก เทียบสมัยยิ่งลักษณ์ไม่ได้

[ad_1]

โฆษกรัฐบาล แจง น้ำมันแพงเพราะราคาตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น ยัน ไทยไม่ได้รับขายน้ำมันแพงที่สุดในโลก เผยนายกฯ ห่วงใย สั่ง เร่งเดินหน้าหามาตรการช่วยประชาชน เหน็บ “พิชัย” มีความรู้ นายกฯ อยากได้จริงๆคนเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจ มาช่วยบริหารประเทศจึงไม่ก็ยังมีเก็บชื่ออยู่ในลิสต์

สล็อตโรม่า

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เงื่อนไขราคาน้ำมันตลาดโลกที่ก็ยังมีเก็บแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เริ่มต้นมาจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังจากทั่วโลกมีการฉีด สล็อตโรม่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อาจลงเอยด้วยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ก็ยังมีเก็บการปรับขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ยังมีเก็บความห่วงใยในเรื่องนี้ จึงสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ก็ยังมีเก็บมาตรการบรรเทาผลกระทบของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น ดังนี้ 1.ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของ B7 จาก 1 บาท เหลือเพียง 1 สตางค์ ส่งผลให้ B7 ก็ยังมีเก็บราคาอยู่ที่ สามสิบ.ยี่สิบเก้า บาท/ลิตร ซึ่งมาตรการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 5 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

และ ทั้งสอง.ปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมมีการผสมอยู่ a สาม สัดส่วน อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 7 (บี7) ร้อยละ สิบ (บีสิบ) และร้อยละ 20 (บี20) ไม่ยังมีเลยเลยอยู่เลยการพิจารณาเหลือ ทั้งสอง สัดส่วน อย่างเคร่งครัด สัดส่วนร้อยละ 6 (บี6) และร้อยละ 20 พร้อมทั้งเห็นชอบค่าการตลาดของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี6 เท่ากับ 1.4สิบ บาทต่อลิตร เพื่อใช้อ้างอิงในการกำกับดูแลความเหมาะสมของราคาขายปลีก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซล B6 อาจต้องการราคาอยู่บนประมาณ ยี่สิบแปด.ยี่สิบเก้า บาท/ลิตร ในช่วงระหว่างวันที่ สิบเอ็ด-31 ต.ค. 2564

และในระหว่างนี้อาจต้องการการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการในระยะต่อไป ทั้งหมดนี้ คิดเป็นมูลค่าการชดเชยตามมาตรการดังกล่าวนี้ของประมาณ a สาม,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันสถานะเงินกองทุนฯ เก็บที่ สิบเอ็ด,000 ล้านบาท ยังคงเพียงพอที่จะนำมาช่วยเหลือ เช่นเดียวกับที่ผ่านมาได้เพื่อใช้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อชดเชยราคาขายปลีก LPG สำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัม เก็บที่ 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่าขนส่ง) ต่อเนื่องจนวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เว็บสล็อตแตกง่าย ราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามละประเทศมีมาตรการภาษี ระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน ราคาหน้าโรงกลั่น ค่าเงินบาท ซึ่งความจริงแล้วราคาน้ำมันในปัจจุบันไม่ได้รับสูงไปกว่ารัฐบาลก่อนตามที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ออกมาแสดงความเห็นเรื่องภาษีน้ำมันสรรพสามิตในรัฐบาลก่อน อย่างไรก็ตามบริบทที่เปลี่ยนไปมีความแตกต่างต่อการบริหารประเทศอยู่หลังจากนั้น ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือในหลายแนวทาง และต้องมีการบริหารการเงินการคลังให้ก็ยังมีเก็บความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ พบว่า ประเทศไทยไม่ได้รับขายน้ำมันแพงที่สุดในโลก ราคาน้ำมันเบนซินอ้างอิง ณ วันที่ สี่ ตุลาคม 2564 ประเทศไทยขายอยู่ที่ 31.15 บาท/ลิตร กัมพูชา 37.22 บาท/ลิตร และสิงคโปร์ หกสิบสาม.เจ็ดสิบเก้า บาท/ลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลอ้างอิง ณ วันที่ สี่ ตุลาคม เช่ไก่ัน ประเทศไทยขายอยู่ที่ ยี่สิบแปด.ยี่สิบเก้า บาท/ลิตร กัมพูชา สามสิบ.19 บาท/ลิตร และสิงคโปร์ ห้าสิบเอ็ด.87 บาท/ลิตร

นายธนกร กล่าวว่า สำหรับกรณีบนนายพิชัยระบุเป็นว่า รัฐบาลควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันลง 5 บาท/ลิตร โดยเปรียบเทียบกับสมัยรัฐบาลยิ่งสักษณ์บนจัดเก็บอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเพียงลิตรละ ศูนย์.005 บาท/ลิตรนั้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดิบโลกอยู่ที่ เจ็ดสิบเจ็ด.สามสิบ เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) ต่างจากสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งสักษณ์ ชินวัตร บนเคยสูงประมาณ 106.86 เหรียญหรัฐ/บาร์เรล (เดือนสิงหาคม 2554) ในขณะนั้นจึงต้องมีการลดอัตราภาษีน้ำมันและเงินนำส่งเข้ากองทุนลดลง

ต่อมา ขณะนี้จึงยังไม่ก็ยังมีเก็บความจำเป็นต้องลดอัตราภาษีลง อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์น้ำมัน องค์ประกอบ ส่วนกรณีบนนายพิชัยระบุเป็นว่า รัฐบาลเอาคนที่จะไม่เป็นหนึ่งในความคิดเรื่องเศรษฐกิจมาบริหารเศรษฐกิจถึงได้ล้มเหลวนั้น ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่า เพราะท่านนายกฯ ทราบดี จึงต้องการให้คนที่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิวางบนใจีมาช่วยบริหารประเทศ สถานที่จะไม่เป็นหนึ่งในเลยชื่อของนายพิชัยอยู่ในลิสต์ด้วย

“นายกฯ ก็ยังมีเก็บความห่วงใย จึงเร่งรัดทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กระทรวงพลังงานเตรียมมาตรการรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอยู่เสมอ ทั้งเรื่องราคา สล็อตjoker LPG การรักษาค่า FT ในส่วนของค่าไฟฟ้า และตรวจสอบแลเกษตรกรให้ยังได้รับผลประโยชน์จากการผลิตปาล์มน้ำมัน รวมทั้งผู้ผลิตยังสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มได้เป็นประจำ เพราะรัฐบาลมีเจตนารมณ์สำคัญที่จะบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ยังมีเลยเลยอยู่เลยการพิจารณาคนไทยในฐานะผู้บริโภคได้มืออาชีพสูงสุด” นายธนกร ชี้พัสดุสังเกตเห็น

[ad_2]

หนังออนไลน์