ใส่ฟอร์มาลีน”น้ำแข็งยูนิค”ทำคนประเทศไทยเป็นโรคมะเร็งชั้น 1 โลก เช็คมั่นใจก่อนแชร์

ใส่ฟอร์มาลีน"น้ำแข็งยูนิค"

โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว โอกาสนี้ “น้ำแข็งยูนิค” กลายเป็นเชลย ใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก

 

ใส่ฟอร์มาลีน"น้ำแข็งยูนิค"

 

“น้ำแข็งยูนิค” โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว แชร์โลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับข้อความสำคัญเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก ศูนย์ต้านข่าวสารเลียนแบบ ได้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อสรุปกับ สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าใจความสำคัญดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว ครั้งนี้ “น้ำแข็งยูนิค” กลายเป็นเชลย ใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก

“น้ำแข็งยูนิค” โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว แชร์โลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนประเทศไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก ศูนย์ต้านทานข่าวสารเลียนแบบ ได้ทำงานวิเคราะห์เรื่องจริงกับ สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าหลักสำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า “น้ำแข็งยูนิค” ที่กินผสมสารฟอร์มาลีน หวยออนไลน์ เพื่อน้ำแข็งละลายช้า เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ชาวไทยเป็นโรคมะเร็งสูงที่สุดในโลกนั้น สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจทานเรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและก็แจกแจงว่า ฟอร์มาลีนมิได้รับอนุญาตให้ใช้ในของกิน และไม่มีคุณลักษณะทำให้น้ำแข็งตัวได้เร็วหรือละลายช้า ซึ่งน้ำแข็งผลิตขึ้นจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็งน้ำที่อุณหภูมิน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมสารอื่นเสริมเติม

ฟอร์มาลีน หรือ สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารเคมีประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพิษ มีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายน้ำด้วยความเข้มข้นจำนวนร้อยละ 37 มีลักษณะเป็นน้ำใส มีกลิ่นแรง แสบจมูกรวมทั้งตา ฟอร์มาลีนถูกประยุกต์ใช้ผลดีหลายด้าน ดังเช่นว่า เป็นสารเริ่มต้นสินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในทางการแพทย์ประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการรักษาสภาพร่างกายมนุษย์ที่เสียชีวิต ใช้ในห้องทดลองพยาธิวิทยา ในแนวทางการทรงสภาพของเยื่อในเคล็ดวิธีทางด้านเยื่อวิทยา เพราะว่าทำให้โปรตีนแข็ง