5 คณะยอดฮิต! ของมหาลัยในภาคเหนือ

พิธีเนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศ และปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่… มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ เข้าศึกษา ดูงาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน… 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ…
เรียนต่อภาคเหนือ
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สาขารัฐประศา… ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเคร… จัดอบรม การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สู่เส้นทางการทำงานในโลกยุคดิจิทัล วันท… จบม.6แล้วจะไปต่อสายอาชีพ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือว่าเรา กำลังจะเรียนจบ ม.6 แล้วเราอยากเรียนต่อสายอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะไปสอบเข้าเป็นข้าราชการ(ทหาร) แต่อาจจะต่อป.ตรีเพื่ออาจจะให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น (เราเรียน รด. ด้วย) คำถามก็คือ 1. สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วม ฟ้อนเล็บ เพื่อสืบสานงานศิลปะวัฒ…

ลงทะเบียนทาง Internet ปริญญาตรี


หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับนักศึกษาระดับ… เรียนต่อภาคเหนือ เปิดชั้นเรียนหลักสูตระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับน… เปิดชั้นเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแรกเข้าสำหรับ… รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2…
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ หลักเกณฑ์การเ… พิธีไหว้ศาลพระพิฆเนศพระวิษณุกรรม เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาว… Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์) โดยคุณจีนา จีนา…

ติดต่อมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นำโดย ดร.สมควร บุญแสวง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ, นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์… ประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล… รายชื่อผู้สมัครสอบ NCU-TEGS สำหรับรอบการสอบวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์…

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เยี่ยมชมการทดสอบการเดินเครื่องสีข้าวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก… สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี… วันศุกร์ที่​ 21​ มกราคม​ 2565​ นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต… วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ร่วมประชุมคณะกรรมการ… อบรม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “One Dr…
นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพี ออ…