FootNote ผลสะเทือน ความตาย จากโควิด สะเทือนตรง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แทงบอล

FootNote ผลสะเทือน ความตาย จากโควิด สะเทือนตรง ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แทงบอล

แทงบอล ผลสะเทือนจากสถานการณ์โควิดจะตกกระทบต่อชีวิตและความ เดือดร้อนของประชาชน กระทั่งกลายเป็นปัญหาอันแหลมคมทาง การเมืองในที่สุด

ความแข็งแกร่งและมั่นคงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะอยู่ในภาวะสั่นคลอนจนมิอาจรักษา”อำนาจ”ไว้ได้อีกต่อไปความตายอย่างชนิดรายวันและเรียกว่าตายบนท้องถนนของประชาชนจะเป็นเครื่องฟ้องอย่างสำคัญของความผิดพลาดและบก พร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นความตายจากความผิดพลาดในเรื่องการตระเตรียมและจัดหา”วัคซีน” ไม่ว่าจะเนื่องจากมาตรการ”แทงม้าตัวเดียว” ไม่ว่าจะ เนื่องจากปิดประตูในเรื่องของ”โคแว๊ค”อย่างสิ้นเชิงพลันที่ความตายอย่างชนิดรายวันปรากฏขึ้นศพแล้วศพเล่าโดยเฉพาะจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งถูกปฏิเสธจากระบบกลายเป็นชะตากรรม”ร่วม”ของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่านี่มิได้เป็นเรื่องของเวรกรรมจากชาติปางก่อน หากเป็นเพราะความอ่อนด้อยของรัฐบาลในการบริหารจัดการกับปัญหา

ยิ่งสภาวะเหลื่อมล้ำในเรื่องการได้รับ”วัคซีน”มิได้เป็นไปอย่างเสมอ ภาคและสร้างสรรค์ หากเข้าลักษณะ”มือใครยาว สาวได้สาวเอา”ต่อ หน้าต่อตาของประชาชนยิ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจกว้างใหญ่และไพศาลอย่างที่โบราณ สรุปเอาไว้ภายใต้สำนวนที่ว่า”เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าน”บ้านเมืองความไม่พอใจยิ่งปะทุขึ้นอย่างดุเดือดในเมื่อรัฐบาลแทนที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตน กลับชี้นิ้วกล่าวหาประชาชนว่าเป็นต้นตอและสาเหตุแห่งการแพร่ระบาดของโควิด

แม้กระทั่งดาราและนักร้องซึ่งถือได้ว่าเป็นอภิสิทธิชนเมื่อได้รับผลกระทบกลายเป็นตกงานโดยถ้วนหน้าก็ไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไปปลายนิ้วทุกปลายนิ้วย่อมชี้ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การดำรงอยู่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเมื่อมิได้ดำรง อยู่บนรากฐานแห่งความรัก ความศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่เพราะกลไกที่พวกตนยกร่างขึ้นมาเป็นเครื่องมือความไม่พอใจนี้ย่อมสะเทือนไปถึงรากเหง้าและปัญหาตัวจริงเป็นปัญหาอันเนื่องแต่”รัฐธรรมนูญ” เป็นปัญหาอันเนื่องแต่กระ บวนการของการรัฐประหารยึดอำนาจด้วยปากกระบอกปืนและรวมศูนย์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นจุดเดียว