ครม.ไฟเขียว ประกาศหยุด ร.ร.-มหา’ลัย
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ครม.ไฟเขียว ประกาศหยุด ร.ร.-มหา’ลัย กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-นนทบุรี เปิดทางประชุมเอเปค

ครม.ไฟเขียว ประกาศหยุด ร.ร.-มหา’ลัย กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-นนทบุรี เปิดทางประชุมเอเปค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและจังหวัดสมุปราการ ทุกสังกัด หยุดการการเรียนสอน ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน ในส่วนของศธ. จะทำหนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการจัดการเรียนการสอน เพราะมีประกาศปิดถนนในหลายจุด เพื่อจัดประชุมต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดศธ. กล่าวว่า ศธ.เตรียมจัดทำประกาศ เพื่อแจ้งสถานศึกษาให้ปิดการเรียนการสอน […]