เทงบกลางกว่า 2 พันล้านบาท
ข่าวสด

เทงบกลางกว่า 2 พันล้านบาท ใช้ฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมภัยพิบัติ

ครม. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบฯ ปี 65 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ใน 23 จังหวัด วันที่ 21 มิ.ย. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท […]