เริ่มแล้ว! เภสัชฯ พร้อมดูแลบัตรทอง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

เริ่มแล้ว! เภสัชฯ พร้อมดูแลบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาที่ร้าน 500 แห่งทั่วไทย

เริ่มแล้ว! เภสัชฯ พร้อมดูแลบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาที่ร้าน 500 แห่งทั่วไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีการบริการดูแลโรคทั่วไป หรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illnesses) ให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ไปรับบริการที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและการดูแลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปแออัดที่โรงพยาบาลว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เกิดจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ร้านยาได้มีส่วนร่วมช่วยดูแลประชาชน ทั้งโครงการแจก ATK การให้บริการ “เจอ […]