ถอดแมสก์
ข่าว

“ถอดแมสก์” ภูเก็ตประกาศแล้ว ทำได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

ประเด็น “ถอดแมสก์” ล่าสุด จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งสาระสำคัญคือการถอดหน้ากากได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข ประเด็น “ถอดแมสก์” ล่าสุด จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3660/2565 ลว. 31 พ.ค.2565 มีผล 1 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งสาระสำคัญคือ การถอดหน้ากากได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในประกาศฉบับดังกล่าว lsm99 […]