เช็คด่วนเลือกตั้งอบต.
ข่าวสด

สิทธิเลือกตั้ง อบต. เช็คด่วน ครบจบที่นี่

สิทธิเลือกตั้ง อบต. เช็คด่วน ผู้สมัครต้องรู้ ผู้มีสิทธิเก่า-ใหม่ต้องศึกษา ครบจบที่นี่ จาก กกต. www.ect.go.th หลังไม่ได้เลือกตั้งมานาน 7-8 ปี นับถอยหลังวันเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายน 2564 หลังไม่ได้เลือกตั้งอบต.มานาน 7-8 ปี ต้องทำความเข้าใจ “สิทธิ” และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล กกต. […]