ผู้พบเห็นแห่งชื่นชม "อุทยานฯ พนมรุ้ง"ให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ตากข้าว
ข่าวสด

ผู้พบเห็นแห่งชื่นชม “อุทยานฯ พนมรุ้ง”ให้ชาวบ้านใช้พื้นที่ตากข้าว

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ก็ได้อนุญาติให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้พื้นที่โบราณสถานเป็นลานตากข้าวได้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนี้   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ โดยกรมศิลปากร อำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเกษตรกร โดยให้ใช้พื้นที่โบราณสถาน บารายเมืองต่ำ และทะเลน้อย เป็นลานตากข้าว ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) สำหรับบารายเมืองต่ำ บ้านผลบอล เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาในสมัยที่สร้างปราสาทเมืองต่ำ อยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต่ำไปทางทิศเหนือราว 200 เมตร สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภค การชลประทานของชุมชน มีขนาดกว้างประมาณ 510 เมตร ยาวประมาณ 1,090 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ก่อขอบสระด้วยศิลาแลง 3 […]