ใส่ฟอร์มาลีน"น้ำแข็งยูนิค"
ข่าวสด

ใส่ฟอร์มาลีน”น้ำแข็งยูนิค”ทำคนประเทศไทยเป็นโรคมะเร็งชั้น 1 โลก เช็คมั่นใจก่อนแชร์

โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว โอกาสนี้ “น้ำแข็งยูนิค” กลายเป็นเชลย ใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก     “น้ำแข็งยูนิค” โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว แชร์โลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับข้อความสำคัญเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก ศูนย์ต้านข่าวสารเลียนแบบ ได้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อสรุปกับ สถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าใจความสำคัญดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว ครั้งนี้ “น้ำแข็งยูนิค” กลายเป็นเชลย ใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้ชาวไทยเป็นโรคโรคมะเร็งชั้น 1 ของโลก “น้ำแข็งยูนิค” โรคมะเร็งว่อนเน็ตอีกแล้ว แชร์โลกอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง […]